GGD West-Brabant

De GGD West-Brabant heeft als doel het bewaken, beschermen en bevorderen van de gezondheid van alle inwoners van West-Brabant. Dit doet zij door risico’s voor de gezondheid te voorkomen en de gezondheid van alle inwoners te bevorderen.

Kunstenaars

De kunstenaars zijn een belangrijk onderdeel van het project. Zij gaan met de ouderen aan de slag om verhalen op te halen en een aanbod op maat te maken. Naar aanleiding van de wensen en behoeften worden diverse workshops aangeboden aan de ouderen.

Wijken & Zorginstellingen

De werving en workshops vinden plaats in wijken en verzorgingshuizen. In de wijk helpen o.a. mensen van de wijkteams, thuiszorg en vrijwilligers bij het werven en uitvoeren van de workshops. In verzorgingstehuizen de activiteitenbegeleiders en verzorgers.

De stuurgroep

De stuurgroep van het project Tijd van je leven bestaat uit (v.l.n.r.):

Mark van Beers, lid managementteam GGD West-Brabant
Natascha van Wees, teammanager educatie Cultuurbedrijf Bergen op Zoom

Gertjan Endedijk, directeur-bestuurder Nieuwe Veste Breda
Trudie Stalpers, adjunct-directeur Cultuurcluster Roosendaal (De Kring Roosendaal, CultuurCompaan en Tongerlohuys)

Stuurgroep Tijdvanjeleven

Een team van ervaren professionals

De waardevolle samenwerking tussen de zorg en culturele sector heeft geleid tot bijzondere resultaten. Maak kennis met het team!

Annemiek van den Elshout

Annemiek van den Elshout

GGD West-Brabant

Annemiek is algemeen projectleider en geeft op hoofdlijnen leiding aan het project namens de samenwerkende partijen. Voor de regio en externe partijen is ze het eerste aanspreekpunt. Regionaal actief.
a.elshout@ggdwestbrabant.nl
06 12 74 15 27

Polleke Verhoeven

Polleke Verhoeven

GGD West-Brabant

Polleke is werkzaam bij GGD West-Brabant en coacht gedurende het project Tijd van je leven. Zij ondersteunt ouderen bij het verwerken van emoties gedurende het traject. Actief in de regio Roosendaal.
p.verhoeven@ggdwestbrabant.nl
06 436 534 32

Anneke Wijn

Anneke Wijn

CultuurCompaan Roosendaal

Anneke verzorgt de coördinatie van de activiteiten van de kunstenaars en is contactpersoon richting de samenwerkingspartners. Actief in de gemeenten Halderberge en Roosendaal.
info@cc-educatie.nl
06 29 48 36 04

Willeke Rosdorff

Willeke Rosdorff

Nieuwe Nobelaer Etten-Leur

Willeke verzorgt de coördinatie van de activiteiten van de kunstenaars en is contactpersoon richting de samenwerkingspartners. Actief in de gemeente Etten-Leur.
w.rosdorff@nieuwenobelaer.nl
076 50 45 200

Heidy de Mol

Heidy de Mol

GGD West-Brabant

Heidy verzorgt de coördinatie van diverse activiteiten waaronder de werving, contacten met lokale samenwerkings- partners en betrokkenen bij de uitvoering. Actief in de regio Halderberge.
h.mol@ggdwestbrabant.nl
06 42 33 71 59

Naima Aadmi

Naima Aadmi

GGD West-Brabant

Naima is werkzaam voor GGD West-Brabant. Zij verzorgt de coördinatie van activiteiten van de GGD-medewerkers en is contactpersoon richting de partners. Actief in de regio Breda & Bergen op Zoom.
n.aadmi@ggdwestbrabant.nl
06 12 18 88 85

Irma Rens

Irma Rens

De Nieuwe Veste Breda

Irma verzorgt de coördinatie van de activiteiten van de kunstenaars en is contactpersoon richting de samenwerkingspartners. Actief in de gemeente Breda.
i.rens@nieuweveste.nl
076 52 99 600

Kirsten van Oosterhout

Kirsten van Oosterhout

GGD West-Brabant

Kirsten is verantwoordelijk voor de marketing & communicatie van het project Tijd van je leven. Zij is aanspreekpunt voor de pers en verzorgt de externe communicatieuitingen. Regionaal actief.
contact@tijdvanjeleven.com
06 21 16 86 48

Sandra Kuiper

Sandra Kuiper

GGD West-Brabant

Sandra is werkzaam voor de GGD West-Brabant en senior onderzoeker. Zij houdt zich bezig met het uitvoeren van onderzoek naar effecten.
Regionaal actief.
s.kuiper@ggdwestbrabant.nl
06 12 91 95 90

Noor Pleging

Noor Pleging

GGD West-Brabant

Noor werkt bij de GGD West-Brabant en verzorgt o.a. de werving en contacten met netwerkpartners. Ze ondersteunt de deelnemers tijdens het project. Actief in de regio Etten-Leur.
n.pleging@ggdwestbrabant.nl
06 30 69 60 91

Claartje Rijkers

Claartje Rijkers

Cultuurbedrijf Bergen op Zoom

Claartje verzorgt de coördinatie van de activiteiten van de kunstenaars en is contactpersoon richting de samenwerkingspartners. Actief in de gemeente Bergen op Zoom.
c.rijkers@bergenopzoom.nl
06 27 89 48 98

Welke culturele instellingen spelen een rol?

De vier culturele instellingen die een bijdrage leveren aan het project zijn: CultuurCompaan Roosendaal, De Nieuwe Veste Breda, Cultuurbedrijf Bergen op Zoom en De Nieuwe Nobelaer Etten-Leur

Kan ik me als kunstenaar aanmelden?

Mede in samenwerking met kunstenaars is het project succesvol. Ben je kunstenaar en werkzaam in de gemeenten Bergen op Zoom, Etten-Leur, Roosendaal, Halderberge of Breda? Neem dan contact op met Claartje Rijkers, Willeke Rosdorff, Anneke Wijn of Irma Rens. 

Waar worden de trajecten uitgevoerd?

Bergen op Zoom: Tante Louise, WijZijn en Stuijvenburg. Roosendaal: St. Groenhuysen en in de wijken. Halderberge: St. Groenhuysen. Breda: Park Zuiderhout, Zorg Voor Elkaar Breda. Etten-Leur: SurPlus en Avoord. Tevens ook bij KBO en wijken in de gemeenten. 

Wat zijn de resultaten?

Arts-onderzoeker Francis Konings heeft het pilottraject in 2016 bijgewoond, gemeten en geëvalueerd. De resultaten zijn weergegeven in de factsheetVanaf 2018 is Sandra Kuiper werkzaam voor Tijd van je leven en zij heeft in september een tussentijdse rapportage geschreven.