Resultaten onderzoek

Uit onderzoek is gebleken dat de interventie ‘Tijd van je leven’:

 • leidt tot een afname van eenzaamheid
  • deelnemers het fijn vinden om
  • samen te zijn
  • te luisteren naar elkaars verhalen
  • bezig te zijn met kunst
 • positieve effecten heeft op de positieve gezondheidsdimensies:
  • mentaal welbevinden
  • zingeving
  • kwaliteit van leven
  • meedoen

Er is waargenomen dat deelnemers groeien m.b.t. durven, inzichten, zelfbeeld, gedrag. Daarnaast is waargenomen dat er langdurige verbindingen en vriendschappen tussen deelnemers ontstaan. Deelnemers ontdekken hun kwaliteiten en gaan (weer) meer participeren.

Trajecten en deelname

Er hebben inmiddels 20 Tijd van je leven plaatsgevonden verdeeld over 6 gemeenten in West-Brabant. Aan deze trajecten hebben in totaal 310 senioren van 65 jaar en ouder meegedaan en zijn er 80 professionals betrokken geweest verdeeld over de culturele- zorg- en welzijnssector.

Rapport

Eindverantwoording Tijd van je leven deelnemende gemeenten

0

Tijd van je leven

0

Gemeenten

0

Senioren

0

Professionals

Subsidies Tijd van je leven

2018-2019 – KunstLoc (voorheen BKKC)
 
 • Cofinanciers: gemeenten Breda, Bergen op Zoom, Roosendaal, Halderberge en Etten-Leur
 • Onderzoek naar het proces en de werking van de Tijd van je leven interventie.
 
2019-2022 – ZonMw
 
 • Cofinanciers: gemeenten Roosendaal en Zundert
 • Onderzoek naar het proces van de Tijd van je leven interventie.
 
2022-2023 – ZonMw
 
 • Op dit moment wordt er met behulp van een subsidie van ZonMw gewerkt aan de opname van de Tijd van je leven interventie in de databank ‘effectieve en sociale interventies’ van Movisie.

Publiciteit Tijd van je leven

30 december 2017
 • Presentatie ‘Tijd van je leven’ bij zorgorganisatie Thebe
27 september 2018
12 maart 2019
 • ‘Tijd van je leven’ als voorbeeld tijdens het cultuurdebat t.b.v. de provinciale verkiezingen
28 februari 2021
 • Presentatie ‘Tijd van je leven’ bij de masterclass ‘Een tegen eenzaamheid’ georganiseerde door VWS
10 maart 2021
 • Presentatie ‘Tijd van je leven’ tijdens de Regiotour van het platform Beter Oud
14 april 2021
18 mei 2021
 • Presentatie ‘Tijd van je leven’ bij het platform 1SociaalDomein
22 juli 2021
 • Interview ‘Tijd van je leven’ met de Cultuurkrant
september 2021
22 juli 2021
 • Interview ‘Tijd van je leven’ met de Cultuurkrant
2 november 2021
 • Artikel ‘Tijd van je leven’ in de Zundertse Bode
4 maart 2022
22 april 2022
30 mei 2022
 • Presentatie ‘Tijd van je leven’ tijdens de masterclass ‘Kunst en Cultuur bij de aanpak van eenzaamheid’ georganiseerd door Movisie
13 juni 2023
 • Presentatie ‘Tijd van je leven’ tijdens het congres ‘een nieuwe generatie ouderen langer thuis’