Welke stappen worden doorlopen gedurende het traject?

We geven u nader uitleg over het traject dat we samen met de deelnemers in wijken en (zorg)instellingen doorlopen.

Informatiebijeenkomst

Het traject begin met een informatie- bijeenkomst voor de ouderen en (zorg)professionals, waarin uitleg wordt gegeven over het project. De kunstenaars zijn hierbij ook aanwezig. Ouderen kunnen zich na afloop aanmelden. Het doel van de bijeenkomst voor professionals is om draagvlak te creëren en de rol in de werving toe te lichten.

Eindvoorstelling

Indien gewenst bij de deelnemers wordt er gewerkt naar een gezamenlijke presentatie. Bijvoorbeeld in de vorm van een boekje, film of voorstelling. De presentatie wordt op een bijzondere locatie uitgevoerd, zoals bijvoorbeeld een theater. Familie en vrienden van de deelnemers worden uitgenodigd om een kijkje te komen nemen naar het eindresultaat.

Ontmoetingsdag

De ouderen die enthousiast zijn geworden door de informatiebijeenkomst kunnen zich aanmelden voor de ontmoetingsdag. Deze dag gaan de deelnemende ouderen met elkaar in gesprek en maken we kennis met de kunstenaars die de workshops gaan begeleiden. De verhalen van de ouderen worden opgehaald en verwerkt door de kunstenaars.

Nazorgtraject

Het nazorgtraject biedt (oud)deelnemers de mogelijkheid om het project voort te zetten. 12 workshops worden aangeboden, waarvan zes begeleid door een kunstenaar. De deelnemers gaan zelf ook aan de slag met de groep. Het nazorgtraject wordt ook afgesloten met een presentatie of bijeenkomst op een bijzondere locatie.

Workshops

In de workshops komen verschillende kunstvormen aan bod: muziek, dans, literatuur, fotografie/film/ digitaal, beeldend, textiel/borduren en theater. Tijdens de workshops (6 -8 maal) delen de ouderen verhalen met elkaar. De kunstenaars vertalen de verhalen van de ouderen naar de activiteiten in de workshops met als doel ontmoeten en verbinden.

Coach & Onderzoek

Polleke Verhoeven en Edith Plompen e.a. van GGD West-Brabant ondersteunen de ouderen (indien nodig) bij het verwerken van emoties gedurende het traject Tijd van je leven. Aan het project is een onderzoek gekoppeld naar de effecten van kunst op welzijn. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door GGD West Brabant in samenwerking met Tranzo –  Tilburg University.

Deelnemen

Lijkt het u leuk om deel te nemen aan het project Tijd van je leven? Neem contact met ons op of vul uw gegevens in. Wij bellen u spoedig terug. 

Veel gestelde vragen

Is het project gebonden aan een bepaalde leeftijd?

Nee. Uit onderzoek blijkt wel dat ouderen vanaf 65 jaar eenzaamheid (kunnen) ervaren. Vaak omdat zij een dierbare hebben verloren, niet meer goed voor zichzelf kunnen zorgen en de gezondheid achteruit gaat. Het aantal deelnemende ouderen varieert dan ook voornamelijk tussen de 65 en 95 jaar.

Kan ik een zorginstelling aanmelden als locatie?

Ja. Als de zorginstelling waarvoor u werkt deel wilt nemen aan het project (en gevestigd is in één van de deelnemende gemeenten) kunt u contact opnemen om de mogelijkheden te bespreken. We zijn actief in Roosendaal, Bergen op Zoom, Halderberge en Breda.

Hoe lang duurt het traject?

We zijn in 2016 gestart met een pilottraject. Wegens groot succes zijn we in 2017 weer gestart en loopt het project door tot en met 2019.

Zijn jullie al actief in wijken?

De pilotprojecten werden uitgevoerd vanuit de setting verzorgingstehuizen. Sinds 2017 wordt de wijk ook nadrukkelijker betrokken en zijn wijkteams, huisartsen, vrijwilligers-organisaties enz. ook betrokken. Kwetsbare ouderen, die in de wijk wonen, kunnen zo ook bereikt worden.